Theo vnanet.vn

Chi tiết bốn cấp độ 'thích ứng an toàn' với dịch COVID-19

Ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19."