Sao Thái Dương ủng hộ hơn 150 tỷ đồng chống dịch cho cộng đồng

Hơn 2 năm từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Sao Thái Dương là một trong các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho cộng đồng, với số tiền ủng hộ hơn 150 tỷ đồng.