Bảo quản mỹ phẩm, chưa bao giờ là dễ dàng

Một trong những thách thức muôn thuở của nhà điều chế mỹ phẩm là lựa chọn chất bảo quản nào, ở tỉ lệ bao nhiêu. Tôi đã tham gia nhiều triển lãm, hội thảo quốc tế về sản xuất mỹ phẩm với tư cách là một nhà điều chế, lần nào cũng được nghe cập nhật về vấn đề chất bảo quản.