xu hướng thẩm mỹ năm 2021

Tiếp nối những khó khăn chưa dứt từ cuối năm 2019, ngành thẩm mỹ lại chịu thêm sự tác động của COVID-19, dẫn đến nhiều sự thay đổi bất ngờ năm 2020. Tuy nhiên, dự đoán năm 2021, ngành làm đẹp vẫn sẽ phát triển nhưng với những xu hướng mới hợp thời hơn.