Nước hoa của Kim Kardashian kiếm hơn 10 triệu đô trong một ngày

Với chiến lược bán hàng độc chiêu, nhiều người đánh giá rằng sự thành công này chủ yếu nhờ vào sức mạnh tên tuổi mà chỉ Kim Kardashian mới có khả năng làm được.