Iron & Stone - đi tìm chất riêng của đàn ông Việt

Mỗi thương hiệu đều có thời điểm vàng để tiếp cận người tiêu dùng và với Iron & Stone thời điểm vàng chính là thời điểm mà nhà sản xuất đáp ứng được mong muốn ẩn sâu bên trong mỗi khách hàng.