Trà quán Yên Vân

Vào một ngày đầu hạ , khi nắng bắt đầu vàng rực và khí trời trở nên oi bức, Na bắt đầu sợ con đường từ công sở đi về nhà. Để trốn nắng, Na uể oải rẽ vào một con hẻm có nhiều bóng cây râm mát. Dưới một tán ngọc lan lòa xòa Na nhìn thấy một quán trà nhỏ treo biển gỗ khắc chìm Trà quán Yên Vân

Tin tức

  • Sao Thái Dương ủng hộ hơn 150 tỷ đồng chống dịch cho cộng đồng

    Tin tức

    Sao Thái Dương ủng hộ hơn 150 tỷ đồng chống dịch cho cộng đồng
  • Thị trường mỹ phẩm thế giới không bị ảnh hưởng bởi COVID-19

    Mỹ phẩm

    Thị trường mỹ phẩm thế giới không bị ảnh hưởng bởi COVID-19