Họa sỹ Phạm An Hải - Tình yêu không giới hạn

Phạm An Hải đang đà sung sức, đang ngút ngàn năng lượng và cả dồi dào sự thăng hoa, những căng tràn rất nhiều cơ hội vỡ òa, bùng nổ… Bảo Phạm An Hải lâu nay như kiểu đang xuân sắc trong tình yêu, tác phẩm cứ liên tục xuất hiện và tươi rói một màu hạnh phúc