Nghệ sỹ trang điểm Hồ Khanh trở lại ghế nóng Cây Cọ Vàng

Đã nhiều năm chúng tôi mới gặp lại nhưng dường như câu đầu tiên Hồ Khanh nói với tôi “Cây Cọ Vàng khi nào trở lại”. Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như vậy vào một sáng Sài Gòn rực rỡ của cái nắng đầu mùa hạ.