Những công trình kiến trúc Pháp cổ tuyệt đẹp tại Hà Nội

Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Trường Chu Văn An, cầu Long Biên... là những công trình mang kiến trúc Pháp cổ ở Thủ đô từng được đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị.