Cơ thể chúng ta sẽ thay đổi thế nào nếu có một chế độ ăn lành mạnh?

Ăn uống lành mạnh có nghĩa là ăn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với số lượng thích hợp từ tất cả các nhóm thực phẩm.