Kỳ Duyên mặc bộ đồ ngấm mưa nặng 25kg đi bộ gần 1km

Đảm nhận vị trí vedette trong BST của NTK Lê Ngọc Lâm, Kỳ Duyên khiến bao người phải nín lặng vì điều này.