Cơ thể biến dạng kỳ dị vì tiêm xi măng, dầu vào người

Nhiều trường hợp mặt và cơ thể biến dạng do tiêm dầu ăn, xi măng, rượu vào cơ thể.