Nam học không chỉ là… tình dục

Trong 2 ngày 7 và 8/6/2024, tại Thanh Hóa diễn ra Hội nghị khoa học toàn quốc do Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức. Trong ngành Y tế, lĩnh vực Nam học và Y học Giới tính mới được chú ý đến trong những năm gần đây, được sinh ra làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới, sức khỏe tình dục và sức khỏe giới tính.