Theo youtube

Tổng Giám đốc Cty Cổ phần quốc tế Silent Night tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Bà Nguyễn Thị Hà TGĐ Cty Cổ phần quốc tế Silent Night tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại chương trình "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"