Theo Youtube

Sau tiêm vaccine Covid-19 có được uống rượu, bia?

Trong bản lưu ý sau khi chủng ngừa vaccine Covid-19, các bác sĩ đã có những lưu ý về việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích sau tiêm.