Phương Thanh xin lỗi người Quảng Ngãi

Ca sĩ Phương Thanh xin lỗi người Quảng Ngãi vì vô tình để xảy ra hiểu nhầm dân ở đây tham lam, "canh me" tiền cứu trợ.